طراحی و پیاده‌سازی وب‌اپلیکیشن / پشتیبانی / سئو

مشاهده وب‌اپلیکیشن

وب‌اپلیکیشن روزنامه هم‌میهن، اخبار روزانه وقایع ایران

قابل نصب بر روی دستگاه‌های Windows, Android و iOS

پشتیبانی محتوای روزانه

تکنولوژی‌ها: Python, Joomla4, php, MySql, Javascript, CSS3, HTML5

استفاده از فرمت عکس Webp و  کاهش حجم عکس‌ها

رتبه ۱ گوگل در جستجوهای داغ روز تنها پس از گذشت ۵ روز از زمان بهره‌برداری سامانه